Pakutavad teenused

Hauakivid

Hauakivide ja hauaplaatide valmistamine vastavalt Teie soovidele.

Hauapiirded

Hauapiirete valmistamine ja pagaldamine vastavalt Teie soovidele.

Restaureerimine

Restaureerime vanu hauakive ja hauaplaate. Hauakivide, hauaplaatide ja hauapiirete pesu